Gaziantep Çelik Döküm San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 - 2000 Kalite Kontrol Yönetim Sistem Sertifikasına sahiptir. CNC destekli hassas model yapımı, Spektrometre cihazı, bilgisayar kontrollü ısıl işlem, metalografik inceleme, sertifik ölçümü, talaşlı işlem ünitesi, Spartan 310-AB Kum Mikseri, maça makinesi vs. ekipmanları ile döküm teknolojisini takip etmektedir.

 • Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşteri talep ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen yüksek KALİTE KONTROLde ürünü; Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak sağlamayı ve bu alanlardaki başarısını sürekli iyileştirmeyi,
 • Kendi stratejik hedeflerinin belirlenmesinde Çevre ve İş Sağlığı - Güvenliği gerekliliklerini gözetmeyi,
 • Faaliyetlerinden ve ürünlerden kaynaklanabilecek çevre kirlenmesini, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • Bireysel sorumluluklarını ve Yönetim Sistemleri’ndeki başarının topyekun katılım ile sağlanacağının bilincinde olan çalışanlarının, değişen ve gelişen şartlar altında farkındalıklarını arttırmak üzere eğitim ve gelişim faaliyetleri düzenlemeyi taahhüt eder.

1. AR-GE LABORATUVARI

2006 yılından bu yana Arge laboratuarlarımızda yeni projeler üreten Gaziantep Çelik Döküm San Tic. Ltd Şti. yaptığı projelerde tubitak tarafından desteklenmiştir. Tubitak ve Üniversitelerle işbirliğimiz devam etmektedir.

2. TAHRİBATLI VE TAHRİBATSIZ MUAYENE

 1. Manyetik Parçacık Testi
 2. Sertlik Ölçümü
 3. Seyyar Sertlik Ölçümü
 4. Spektral Analiz Testi
 5. Gözle Kontrol
 6. Ultrasonik Test
 7. Çentik Darbe Testi
 8. Çekme Ve Eğme Testleri
 9. Ölçü Kontrol

3. METALOGRAFİK İNCELEME ÜNİTESI

 1. Kesme Cihazı
 2. Parlatma Ve Zıpmaralama
 3. Mikro Yapı İncelemesi
 4. Optik Mikroskop

4. SPEKTRAL ANALİZ

5. BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISIL İŞLEM

7 Ton kapasiteli bilgisayar kontrollü elektirikli ısıl işlem fırını